facebook

Zřízení přípojky

Internetovou přípojku si u nás můžete koupit nebo pujčit. Záleží pouze na Vás, které variantě dáte přednost.

 1. Nákup přípojky

  Cena přípojky se skládá pouze z ceny za materiál nutný pro realizaci přípojky. Přesnou kalkulaci ceny přípojky Vám sdělí technik při posouzení přímo u Vás na místě. Do této ceny za připojení nejsou přidávány žádné další poplatky nebo platby za aktivaci. Materiál, který si v rámci zřízení přípojky platíte se stává Vaším majetkem.

 2. Výpůjčka přípojky

  Cena výpůjčky je 85,- Kč měsíčně pro domácnosti a 110,- Kč měsíčně pro podnikatele fyzickou osobu (OSVČ). Za tuto částku dostane internetovou přípojku včetně dalšího kompletního servisu. Nemusíte se starat o opravy, servis, výměny atd., vše zařídíme za Vás a vše máte v ceně. Podmínkou je uzavření závazku na 12 měsíců. Tato nabídka je určena pro domácnosti nebo OSVČ klienty.

Pro žádost o posouzení Vašeho požadavku případně o sdělení dalších informací o cenách a službách nás neváhejte kontaktovat.

Pokud to bude situace vyžadovat, nebo pokud si to budete přát, může Vás náš technik nebo obchodník navšívit přímo na vaší adrese. V rámci této návštěvy Vám vypracujeme přesnou nezávaznou nabídku našich služeb a navrhneme to nejvhodnější technické řešení. Vše je zcela zdarma, nic neplatíte.

Nebudete platit nic. Základní montáž přípojky je zcela zdarma. Základní montáží se rozumí: instalaci antény na existující anténní stožár, případně na jinou konzolu či výložník, který je možné využít, instalaci přijímače a instalaci jedné kabelové trasy k PC či Routeru. Přesné informace o provedení Vám sdělí náš technik předem. Aktivace služeb je provedena dle přání klienta, nejčastěji je však součástí instalace přípojky a klient za tuto první aktivaci nic neplatí.
Veškeré objednávky se zpracovávají dle pořadí v jakém byly zapsány. Doba která uplyne od nahlášení objednávky až k realizaci je závislá na aktuálním množství požadavků. Běžné vyřízení objednávek se pohybuje do 3 pracovních dnů. Termín pro realizaci připojení je konzultován s klientem předem.
NE! Abychom mohli garantovat kvalitu a stabilitu služeb k Vaší spokojenosti je nutné, aby zřízení a aktivaci přípojky provedl výhradně náš technik a bylo použito zařízení, které je schváleno pro provoz v naší síti.
Pokud máte nějaké své vybavení, které jste například využívali u svého předchozího poskytovatele je možné ho využít pouze za předpokladu, že bude splňovat podmínky pro připojení v síti BNET. Zda je Vaše vybavení vhodné či nikoli se dozvíte od našeho technika předem. Je nutné si také uvědomit, že na toto Vaše vybavení se nevztahuje naše záruka a výhody servisu poskytované naší firmou. Veškeré reklamace a poruchy si budete muset tudíž řešit sami.
Ano, na jednu přípojku si můžete pomocí routeru nebo switche (rozbočovače) připojit libovolné množství vlastních PC. Množství připojených PC nemá žádný vliv na platbu za služby. Pořád budete platit částku, která odpovídá tarifu, který jste si sami vybrali.POZOR: při souběžném užívání služby z více PC najednou se kapacita Vašeho tarifu (linky) rozdělí mezi tyto PC, přičemž toto rozdělení nemusí být rovnoměrné! Může tak docházet ke značným výkyvům v rychlosti na jednotlivých PC. Proto, pokud již předem víte, že u Vás bude docházet k souběhu užívání více PC najednou, vybírejte tarify s vyšší garantovanou rychlostí.

Ano, veškerý materiál, který si u nás koupíte se automaticky stává Vaším majetkem. Na vše poskytujeme standardní dvouletou záruku za předpokladu, že je zařízení provozováno v naší síti. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobku a nelze ji uplatnit při poškození způsobené el. a atmosférickým přepětím vznikajícím nejčastěji při bouřkách. Nevztahuje se ani při jakémkoli mechanickém poškození.

Nad rámec bežné záruky nabízíme možnost sjednat rozšířenou záruku - službu kompletní pojištění internetové přípojky.

Ano, v případě že odjíždíte na delší dobu (např. dovolená), nebo v případě nepříznivých klimatických podmínek (velké bouřky, záplavy kde hrozí zatopení elektroinstalace atd.) je vhodné tyto zařízení odpojit z elektrické sítě. V případě, že toto učinit nelze, například pokud máte na internetové lince zabezpečovací nebo kamerový systém, je vhodné instalovat přepěťové ocharny nebo přímo UPS, které patřičně ochrání Vaší přípojku. Po obnovení napájení přípojce trvá cca 60s než se spustí a obnoví komunikaci vůči vysílači.

Pokud to provedení instalace umožňuje je vhodné napájet přípojku ze záložního zdroje UPS, případně přes přepěťovou ochranu. Dále v případě, že na delší dobu odjíždíte mimo domov či firmu, vypínejte přípojku z napájení. Pravidelně provádějte pohledovou kontrolu přípojky, zda nedošlo k nějakému poškození či změně od instalace. Jinak lze také při instalaci nebo i kdykoli po instalaci provést dodatečná zemnění kabeláže pomocí ochranných prvků. Cena těchto prvků se pohybuje od 500 do 1000 Kč bez DPH za kus. Pro ochranu jakékoli elektroniky tedy i internetové přípojky existují v zásadě 3 úrovně základní ochrany nápájení:

 • ochrana proti přepětí ( 100-200 Kč )
 • ochrana proti přepětí + filtr rušení ( 400-800 Kč )
 • ochrana proti přepětí a podpětí + filtr rušení (UPS) ( od 1500 Kč )

Je na každém z Vás jak si ceníte svých věcí a kolik investujete do jejich ochrany, ale doporučujeme Vám minimálně používat ochrany proti přepětí, které sice nezabrání tomu, že několikrát ročně budete nuceni provést restart AP či jiného zařízení, ale zcela určitě zabrání případnému poškození při přepětí, kterého si možná ani nevšimnete.

Přijímač "AP" či jakékoli jiné zařízení router, switch atd.. se dá označit za citlivé elektronické zařízení, které je napájeno prostřednictvím el. sítě. Elektrická sít i přesto, že je v 99% stabilní a poskytuje pro napájení ty správné hodnoty 230V mívá krátké výkyvy, které se označují jako přepětí a podpětí. Tyto výkyvy se vyskytují jen na velmi krátkou dobu řádově setiny až sekundy a elektronická zařízení na ně reagují různě. Obecně se dá říci, že přepětí je nebezpečnější než podpětí a že tyto výkyvy snižují životnost všech zařízení. Což v konečné důsledku znamená, že zařízení se chová nestabilně a může docházet ke stavům, kdy je potřeba v případě AP přijímače provést jeho restart. Dá se říci, že několikrát ročně je tento stav normální, hlavně pak při letních bouřkách, kdy dochází ke značným a hlavně pak v porovnání se zbytkem roku k častým výpadkům proudu. Pokud se však nutnost restartovat zařízení opakuje příliš často bez zjevné příčiny je potřeba tento stav řešit. Zde doporučujeme kontaktovat náš servis a konzultovat tento stav s našimi techniky.

Ano! V případě reklamace jakéhokoli dílu vaší přípojky, který jsme vám dodali a máte ho v záruce, automaticky dostáváte nový náhradní díl, aby se maximálně minimalizovalo omezení užívání služeb. Po vyřízení reklamace se dále postupuje dle výsledku reklamace.

Pokud máte sjednáno naše kompletní pojištění vaší přípojky, bude Vám provedena oprava zcela bezplatně i po zákonné záruční době. V rámci kompletního pojištění máte kryty i náklady na práci a dopravu technika k vám.

Ano. Pokud je to technicky možné, lze zřídit jednu centrální (společnou) přípojku pro více nezávislých účastníků. Cena za zřízení přípojky se tak rozdělí mezi všechny účastníky, přičemž každý jednotlivý účastník má svůj vlastní tarif dle své vlastní volby. Každý účastník má služby garantované. Provoz ostatních účastníků připojených na stejnou přípojku se nijak neprojeví na rychlosti a kvalitě služby. Typickým příkladem, kde se takto postupuje, je připojení panelových domů či rodinných domů s více byty.

Pro tyto instalace existují 2 varianty provedení:

 1. Varianta 1-2 uživatelů. Pro tuto variantu je samotná realizace hlavní přípojky skoro totožná jako při připojení jednoho účastníka. Každy učástník je pak připojený UTP kabelem přímo na přípojku. Tuto variantu si účastníci financují sami, přičemž se předpokládá, že se cena za provedení přípojky rozdělí mezi tyto účastníky rovnoměrně (je to na dohodě těchto účastníků).
 2. Varianta 3 a více uživatelů. Realizace této varianty je náročnější a realizujeme ji na své náklady. Klienti mají zřízení zdarma a hradí pouze UTP kabeláž a wifi router, pomocí které se připojí k nejbližšímu aktivnímu prvku (switchi). Na své náklady zajišťujeme servis a správu této přípojky.

V jistých případech, kdy aktuální počet učastníků je menší nebo rovný 3, ale existuje potenciální možnost připojení dalších účastníků v budoucnu, můžeme realizovat variantu číslo 2 i pro tento nižší počet uživatelů.

Pro velmi náročné klienty a firmy, které požadují garantované služby s vysokou rychlostí připojení, nabízíme tarify Business, které splňují ty nejnáročnější parametry pro kvalitu, kapacitu a dostupnost služby. Klient si sám volí poměr konektivity pro stahování a odesílání dat, případně doporučíme řešení dle potřeb klienta.

Tyto Business tarify jsou realizovány výhradně technologií PtP (Point to Point), což znamená že klient je připojen na hlavní páteřní síť prostřednictvím garantované a vyhrazené trasy. Klient má zajištěnou službu v té nejvyšší kvalitě.

Ceny tarifů nejsou pevné. Do ceny tarifů mohou být kalkulovány náklady na transport konektivity ke klientovi a náklady na nutný HW. Tento ty přípojky lze realizovat dle dostupnosti služby v místě klienta. Minimální doba užívání služby je stanovena na 12 měsíců.

Ano, ale jelikož každá takováto instalace může vyžadovat změnu nastavení internetové přípojky, je vhodné aby jste tuto instalaci svěřili do rukou našich zkušených techniků. Jen tak si zajistíte správné nastavení Vašeho routeru a bezchybnou funkci všech našich služeb.

Před instalací a výběrem routeru Vám doporučujeme přečíst si tento článek

https://www.bnet-internet.cz/blog/73/61/cim-vic-anten-tim-vice-WIFI-nebo-Adidas.html

Kontaktní formulář
Formulář slouží k jakémukoliv Vašemu dotazu či požadavku
* ... povinné údaje