facebook

Zásady zpracování osobních údajů

  • 1Co je to GDPR a k čemu slouží?
  • GDPR neboli (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU ze dne 27. 4. 2016, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018
  • toto nařízení si klade za cíl zlepšit a sjednotit procesy a metodiku ochrany zpracování osobních dat v zemích EU

  • 2K čemu slouží tento dokument?
  • účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše skupina BNET Internet nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme

GDPR

Zpracování provádí níže uvedené subjekty ze skupiny BNET Internet, které vystupují v pozici správce osobních údajů (dále jen „správce“):

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí stranu. Pro zajištění některých specifických zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany samotného správce. Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které správce využívá pro zpracování osobních údajů, patří:

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:

Kontaktní formulář
Formulář slouží k jakémukoliv Vašemu dotazu či požadavku
* ... povinné údaje