facebook

Dokumenty sítě BNET

Vzor smlouvy

Níže uvedené společnosti zajišťují provoz sítě BNET a dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích poskytují služby elektronických komunikací. Součástí každé smlouvy jsou rovněž i další dokumenty, které blíže specifikují technické a obchodní podmínky mezi poskytovatelem a klientem.

  • Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k internetové síti BNET
  • Technická specifikace (pro každou službu jednotlivě), klient ji obdrží vždy neprodleně po instalaci každé jednotlivé služby
  • Ceník tarifů a služeb
  • Další dodatky (pokud jsou uzavřeny)

 

Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k internetové síti BNET

Dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací mezi Poskytovatelem a Klientem.

Všeobecné obchodní podmínky telefonní služby VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/14/12.2012-17 vydaným ČTU, se stanovují tyto následující Všeobecné podmínky telefonní služby VoIP, které upravují poskytování služeb uživatelům ze strany poskytovatele.

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel - služba VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu OOP/10/10.2012-12 se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelnosti čísel.
 
  • Podmínky služby přenositelnost telefoních čísel upravují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka veřejně dostupné telefonní služby v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefoních čísel. Tato služba je dostupná všem účastníkům.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu. K tomuto nařízení vydal Český telekomunikační úřad vyjádření, které stanovuje definice podmínek pro specifikace jednotlivých parametrů tarifů služby internet.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na jeho mimosoudní řešení. Spory týkající se vyúčtování služeb elektronických komunikací řeší Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Ostatní spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Kontaktní formulář
Formulář slouží k jakémukoliv Vašemu dotazu či požadavku
* ... povinné údaje