Ceník INTERNETU

Smluvní dokumenty k náhledu

Smlouvy a ceníky 
k náhledu a stažení.

Níže uvedené společnosti zajišťují provoz sítě BNET Internet a dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, poskytují služby elektronických komunikací. Součástí každé smlouvy jsou i další dokumenty, které blíže specifikují technické a obchodní podmínky mezi poskytovatelem a zákazníkem.

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k internetové síti BNET
 2. Technická specifikace (pro každou službu jednotlivě), zákazník ji obdrží ihned po instalaci
 3. Ceník tarifů a služeb
 4. Další dodatky (pokud jsou uzavřeny)
Smluvní dokumenty

 

 


 

Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k internetové síti BNET

Dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

 • Všeobecné obchodní podmínky definují: obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby v síti Poskytovatele.
 • Vymezují: základní povinnosti a práva smluvních stran.
 • Tvoří: nedílnou součást smlouvy.

 

Všeobecné obchodní podmínky telefonní služby VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/14/12.2012-17 vydaným ČTU, se stanovují tyto následující Všeobecné podmínky telefonní služby VoIP, které upravují poskytování služeb uživatelům ze strany poskytovatele.

 • Tyto podmínky obsahují základní obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby.
 • Vymezují základní povinnosti a práva smluvních stran.
 • Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

 

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel - služba VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu OOP/10/10.2012-12 se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelnosti čísel.

 • Podmínky služby přenositelnost telefoních čísel upravují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka veřejně dostupné telefonní služby v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefoních čísel. Tato služba je dostupná všem účastníkům.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/2120, která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu. K tomuto nařízení vydal Český telekomunikační úřad vyjádření, které stanovuje definice podmínek pro specifikace jednotlivých parametrů tarifů služby internet.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dojde ke spotřebitelskému sporu, má zákazník právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na jeho mimosoudní řešení. Spory týkající se vyúčtování služeb elektronických komunikací řeší Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Ostatní spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

V rámci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikujeme s ostatními poskytovateli primárně pomocí společného řešení. Pokud společné řešení neexistuje, probíhá komunikace ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu výlučně prostřednictvím elektronické pošty na adrese Obsluha tohoto komunikačního kanálu je dostupná pouze v pracovních dnech vždy v době od 7:30 do 16:00.

 • Pokud došlá podání od jiných subjektů, poskytujících služby přístupu k internetu, ve věci změny poskytovatele nesplňují zákonem požadovaná kritéria, nebudou tato podání považovaná za platná a nedojde k jejich zpracování ve smyslu zahájení procesu změny poskytovatele.
 • Návod ČTÚ k přenositelnosti služby INTERNET https://www.ctu.cz/prenositelnost-internetu